Tietoa yhteiskuntatieteiden opiskelusta

Yhteiskuntatieteet ovat nimensä mukaisesti tieteenala, joka tutkii yhteiskuntaa, siinä tapahtuvia muutoksia ja sen ilmiöitä. Yhteiskuntatieteet opettavat ihmisyhteisön tarkastelua monesta eri näkökulmasta ja tarjoavat monipuolisia työllistymismahdollisuuksia. Yhteiskuntatieteelliset tutkinnot kulkevat monilla eri nimillä, mutta kaikkia niitä yhdistää kiinnostus yhteisöllisyyttä ja yhteiskunnan toimintaa kohtaan.

Missä yhteiskuntatieteitä voi opiskella?

Useimmat yhteiskuntatieteelliset tutkinnot ovat yliopistossa suoritettavia tutkintoja. On olemassa myös joitakin yhteiskuntatieteiksi luokiteltavia tutkintoja, joita on mahdollista suorittaa ammattikorkeakouluissa. Lisäksi yhteiskuntatieteellisiin aiheisiin voi tutustua kansanopiston järjestämillä kursseilla. Nämä kurssit ovat maksullisia, mutta yleensä varsin edullisia, ja niiden avulla voit tutustua yhteiskuntatieteisiin jo ennen kuin päätät, haluatko suorittaa yhteiskuntatieteellisiä opintoja kokonaisen tutkinnon verran. Muista myös avoimen yliopiston tarjoamat koulutusmahdollisuudet.

Yliopistoilla on erillinen yhteiskuntatieteellinen tiedekunta tai laitos, joka tarjoaa mahdollisuuden tehdä erilaisia yhteiskuntatieteisiin liittyviä tutkintoja. Jokaisella yliopistolla ja pääaineella on hieman erilainen profiili, joten kannattaa tutustua erikseen jokaisen yliopiston tarjontaan. Esimerkkejä yhteiskuntatieteellisistä pääaineista ovat muun muassa yhteiskuntapolitiikka ja valtiotieteet.

Mitä yhteiskuntatieteissä oppii?

Yhteiskuntatieteissä tutkitaan yhteiskunnan rakenteita ja ilmiöitä. Tavoitteena on hahmottaa sitä sosiaalista ympäristöä, jossa kaikki elämme. Niinpä yhteiskuntatieteet tutkivat kulttuuria, politiikkaa, arvoja, normeja, työelämää, hallintoa, instituutioita ja monia muita aiheita. Havaintojensa pohjalta yhteiskuntatieteet muodostavat teorioita ja malleja, joiden avulla yhteiskuntaa pyritään jäsentämään ja hahmottamaan paremmin. Siksi yhteiskuntatieteet ovatkin hyvin yleissivistävä tieteenala, josta on hyötyä niin työ- kuin yksityiselämässäkin.

Yhteiskuntatiede työurana

Mihin yhteiskuntatieteen tutkinnon suorittanut voi työllistyä? Jotkin yhteiskuntatieteellisistä tutkinnoista valmistavat verrattain selkeästi johonkin tiettyyn ammattiin, mutta useimmat ovat luonteeltaan yleistasoisempia ja mahdollistavat siksi monissa erilaisissa työtehtävissä toimimisen. Yhteiskuntatieteelliseltä alalta valmistunut voi työllistyä esimerkiksi yksityis- tai julkishallinnollisiin tehtäviin, asiantuntijatehtäviin tai tutkijaksi. Yhteiskunnallista osaamista tarvitaan monella eri alalla, ja siksi mahdollisten työnantajien kirjo on laaja. Monet valmistuneet työllistyvät valtion, kuntien tai järjestöjen piirissä.

Toiset taas työllistyvät kaupan alalle. Yhteiskuntatieteen opiskelijoiden työllistymiseen vaikuttavat erityisen paljon valitut sivuaineet. Jos esimerkiksi haaveilet urasta liike-elämässä, kannattaa sivuaineeksi ottaa jonkinlaisia kauppatieteellisiä opintoja. Kannattaa miettiä jo opintojen alkuvaiheessa, mihin haluaa työllistyä, ja valita kurssinsa siltä pohjalta. Huolellinen tutustuminen aiheeseen mahdollistaa oman osaamispaletin rakentamisen jo varhaisessa vaiheessa, mikä puolestaan edistää työllistymisnopeuttasi valmistuttuasi.