Suomalaisia AMK-koulutusohjelmia

Ammattikorkeakoulutus on nauttinut kuluneina vuosina Suomessa suurta suosiota, eikä aivan syyttä: AMK-koulutus on käytännönläheistä ja tarjoaa erinomaiset työelämävalmiudet. Myös nopean työllistymisen mahdollisuus houkuttelee suomalaisia ammattikorkeakouluihin. Tarjolla olevia AMK-koulutusohjelmia on todella paljon, ja jokaisesta riittää paljon sanottavaa. Tämä artikkeli esittelee muutamia ajatuksia, joista saattaa olla sinulle hyötyä, jos harkitset opiskelua ammattikorkeakoulussa.

Mitä aloja ammattikorkeakoulussa voi opiskella?

Ammattikorkeakoulutusta järjestetään Suomessa kymmenellä eri alalla, josta jokainen sisältää runsaasti erilaisiin ammatteihin valmistavia tutkintoja. Ammattikorkeassa voi opiskella esimerkiksi kaupan ja hallinnon alaa, maa- ja metsätalousalaa tai palvelualaa. Ammattikorkeakoulut tarjoavat myös kasvatusalan, humanistisen alan, sosiaalialan, taide- ja kulttuurialan sekä terveys ja hyvinvointialan opintoja. Teknisesti suuntautuneemmille opiskelijoille on tarjolla tekniikan, teollisuuden ja rakentamisen ala sekä tietojenkäsittelyn, tieto- ja viestintätekniikan (ICT) ja kirjasto- ja tietopalvelujen ala. Vaihtoehtoja siis todellakin riittää. Omasi voit löytää tutustumalla eri aloihin huolella ja avoimin silmin.

Myös toteutusmuotoja ammattikorkeakoulussa on useita. Tutkinnon voi suorittaa joko perinteisenä päiväopetuksena, jolloin päivät vietetään opistolla kuten missä tahansa muussakin koulussa, tai monimuotototeutuksena, joka sisältää myös joitakin etänä suoritettavia opintosuorituksia. On olemassa myös joitakin täysin tai lähes täysin etä- tai iltaopetuksena suoritettavia tutkintoja, jotka soveltuvat erityisesti työssäkäyville, jotka haluavat laajentaa omaa ammatillista osaamistaan.

Millaisiin ammatteihin ammattikorkeakoulusta valmistutaan?

Ammattikorkeakoulusta voi valmistua monenlaisiin korkeakoulutusta vaativiin työtehtäviin. Valmistuneet voivat työskennellä bioanalyytikkona, henkilöstökoordinaattorina, tanssinopettajana, markkinointiasiantuntijana, ensihoitajana tai minä tahansa siltä väliltä. Ammattikorkeasta valmistunut on oman alansa ekspertti, ja voi siksi työskennellä myös erilaisissa asiantuntija- ja konsulttitehtävissä.

Miten löydän itselleni sopivan tutkinnon?

Sopivan tutkinnon löytäminen voi tuntua vaikealta – tai sitten hyvin helpolta. Lopullisen vastauksen voit kuitenkin päättää vain sinä itse, ja lopputulokseen voit päästä vain vertailemalla ahkerasti erilaisia tutkintoja ja ammatteja, joihin kyseiset tutkinnot voivat sinut valmistaa. Kannattaa kiinnittää huomiota muun muassa tutkinnon toteutusmuotoon, sen kestoon, sekä tietysti alaan itsessään. Muista kuitenkin, että tutkinnon jälkeen voi työllistyä myös muuhun ammattiin kuin juuri siihen, johon tutkinnon nimi viittaa.

Monista taidoista, kuten esimerkiksi liiketaloudellisesta osaamisesta, on hyötyä melkeinpä joka alalla. Olipa alasi mikä hyvänsä, kannattaa pohtia, minkälaisiin ammatteihin tutkinnosta saattaisi olla hyötyä. Näin voit tehdä parhaan mahdollisen päätöksen sekä oman työllistettävyytesi, että omien kiinnostuksen kohteidesi kannalta.