Opiskelu ammattikorkeakoulussa

Ammattikorkeakoulut ovat viime vuosina olleet suuressa suosiossa. Ammattikorkeakoulussa opinnot keskittyvät – kuten laitoksen nimikin jo vihjaa – ammattiin valmistumiseen. Yhteys työelämään on ammattikorkeakoulussa erityisen vahva. Myös opintojen käytännönläheisyys edistää opiskelijoiden nopeaa siirtymistä työelämään, ja työelämän kannalta olennaisia kompetensseja harjoitetaan aivan opintojen alkuvaiheesta lähtien.

Millaista on opiskelu ammattikorkeakoulussa?

AMK:ssa opiskelun keskeisin tunnuspiirre on ehdottomasti työelämälähtöisyys. Jos päätät opiskella ammattikorkeakoulussa, voit olla varma siitä, että opintosi tulevat sisältämään paljon tekemisen kautta oppimista, ja että sinulle tarjotaan paljon mahdollisuuksia verkostoitua jo ennen valmistumistasi. Opiskelu on myös itsenäisempää kuin esimerkiksi lukiossa tai ammattikoulussa.

Kaikki ammattikorkeakoulussa opiskelevat aivan nuorimmat opiskelijatkin mukaan lukien ovat aikuisia ja siksi oletus on, että kaikilla on hallussa perustason organisointi- ja opiskelutaidot. Sinun itsesi on pidettävä huolta siitä, että teet kaiken tarvittavan, eikä opettaja ole jatkuvasti potkimassa sinua tekemään töitä. Ammattikorkeakoulussa opiskelu on vastuullista, mutta palkitsevaa. Motivaation merkitys ammattikorkeassa on huomattava.

Opiskeluajasta kannattaa ottaa kaikki irti. Jos olet motivoitunut oppimaan uutta, kehität jatkuvasti taitojasi ja verkostoidut jo opintojesi aikana, ovat työllistymisnäkymäsi varsin positiiviset. Ammattikorkeasta saat hyvät valmiudet työskennellä itseäsi kiinnostavalla alalla.

Kenelle ammattikorkeakoulu soveltuu?

Ammatillinen korkeakouluopetus on juuri sitä, miltä kuulostaakin. Ammattikorkeakoulussa saat käytännönläheistä opetusta, joka valmistaa sinua vaativiin ammatteihin, kuten erilaisiin asiantuntijatehtäviin. Ammattikorkeakoulu sopii sinulle, jos sinulla on halu oppia ja tiedät, minkälaisella alalla haluat tulevaisuudessa työskennellä.

Ammattikorkeakoulussa opiskelu

Ammattikorkeakoulussa voit suorittaa sekä alemman ammattikorkeakoulututkinnon että ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon. Ennen ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittamista sinulla on kuitenkin oltava jo muu korkeakoulututkinto, yleensä alempi ammattikorkeakoulututkinto, sekä vähintään kolmen vuoden työkokemus. Ylempi AMK-tutkinto ei siksi aivan vastaa esimerkiksi yliopiston maisteriohjelmaa. Molemmat ovat kuitenkin ylempiä korkeakoulututkintoja.

Ammattikorkeakoulun kursseja voi opiskella myös avoimen ammattikorkeakoulun kautta. Lisäksi ammattikorkeat tarjoavat erilaisia erikoistumiskoulutuksia ihmisille, jotka haluavat kehittää entisestään omaa ammatillista osaamistaan.

Ammattikorkeakoulusta työllistyminen

Ammattikorkeakoulusta valmistuneiden työllisyysnäkymät ovat yleisesti ottaen hyvät. Koska AMK:n opetuksessa korostetaan nimenomaan työelämälähtöisyyttä ja verkostoitumista, työllistyvät AMK-opiskelijat yleensä muita korkeakouluopiskelijoita nopeammin. Nopeaa työllistymistä edistävät entisestään opintoihin kuuluvat työharjoittelut, joiden ansiosta valmistuvilla opiskelijoilla on jo valmiiksi kontakteja työelämässä. AMK antaa opiskelijalle hyvät eväät siirtyä työelämään pikavauhtia heti valmistumisen jälkeen. Työllisyyden kannalta kannattaa kuitenkin pitää mielessä, että työllistymisen nopeus vaihtelee jonkin verran eri alojen välillä. Kun tiedät, mille alalle haluat, kannattaa sinun tutustua juuri kyseisen alan työllisyysnäkymiin.