Luonnontieteiden opiskelu ammattikorkeakoulussa

Luonnontieteet ovat monipuolinen ala, ja niihin liittyvän osaamisen merkitys kasvaa jatkuvasti teknologisoituvassa maailmassa. Luonnontieteen osaajia tarvitaan ratkomaan monia yhteiskunnan suuria ongelmia sekä hyödyntämään tulevaisuuden tarjoamia mahdollisuuksia. Luonnontieteiden opiskelu ammattikorkeakoulussa antaa sinulle hyvät valmiudet työllistyä monenlaisiin luonnontieteellisiin, teknistä osaamista vaativiin ammatteihin, kuten asiantuntija- ja tutkijatehtäviin. Luonnontieteiden osaajien tehtävänä on vastata nykyajan ja tulevaisuuden haasteisiin. Ala sopii motivoituneille opiskelijoille, jotka nauttivat haasteista ja uuden oppimisesta.

Mitä luonnontieteen opintoihin kuuluu?

Luonnontieteet ovat valtavan laaja ala, ja niitä voikin opiskella monenlaisissa koulutusohjelmissa. Voit erikoistua niin biokemiaan, fysiikkaan kuin moniin muihinkin luonnontieteiden aloihin. Jotkut näistä aloista ovat opiskeltavissa ammattikorkeakoulussa, kun taas toiset ovat yliopistokoulutuksen vaativia aloja. On siis syytä tutustua jo hyvissä ajoin siihen, millaisesta laitoksesta on mahdollista valmistua juuri sinua kiinnostaviin työtehtäviin. Kannattaa muutenkin tehdä taustatyönsä hyvin, sillä luonnontieteen eri osa-alueisiin keskittyvistä tutkinto-ohjelmista voi valmistua hyvinkin erilaisin valmiuksin hyvinkin erilaisiin työtehtäviin.

Luonnontieteiden yhdistävänä tekijänä toimii pyrkimys ymmärtää maailman toimintaa ja hyödyntää sitä yhteiskunnallisella tasolla. Luonnontieteilijät tutkivat ympäristöämme ja siinä tapahtuvia ilmiöitä ja muutoksia.

Esimerkkitapaus: Bioanalyytikon koulutusohjelma

Yksi mahdollisista luonnontieteen piirissä olevista ammateista, joihin voi valmistua ammattikorkeakoulusta, on bioanalyytikon ammatti. Bioanalyytikko on nimensä mukaisesti luonnontieteiden laboratorioanalyysin asiantuntija. Bioanalyytikoksi valmistuva työskentelee monesti esimerkiksi sairaanhoidon piirissä, sillä koulutus antaa hyvät valmiudet muun muassa kliinisen tutkimuksen tekemiseen. Valmistunut on bioanalytiikan asiantuntija, joka voi työskennellä esimerkiksi laboratorionhoitajana. Bioanalyytikon työtehtäviin kuuluvat yleensä ennen kaikkea tutkimuksen suorittamiseen liittyvät tehtävät, kuten näytteiden kerääminen, niiden analyysi sekä laboratoriotoiminnan kehittäminen ja valvonta. Myös muut biolääketieteen ja luonnontieteen asiantuntija- ja konsulttitehtävät ovat bioanalyytikon mahdollisia toimenkuvia. Näiden ohella bioanalyytikko voi suorittaa myös alan koulutustehtäviä.

Mitä opintoihin kuuluu?

Bioanalyytikon, kuten muidenkin AMK:sta valmistuneiden luonnontieteen asiantuntijoiden opetukseen kuuluu niin teoriaopintoja kuin pakollisia harjoittelujakin. Myös opinnäytetyö on keskeinen osa luonnontieteen asiantuntijan koulutusta. Alaa pääsee opiskelemaan niin teoriassa kuin käytännössäkin, mikä mahdollistaa perusteellisen oppimisen ja siten opiskelijan työllistymisen moniin vaativiin tehtäviin. Perusopinnoissa opiskelija oppii oman alansa keskeisimmät taidot, jotka ovat tarpeen missä tahansa alan työtehtävässä. Perusopintojen jälkeen opiskelija voi erikoistua oman kiinnostuksensa mukaan suorittaessaan ammattiopintoja ja valinnaisia opintoja. Erikoistumistarkoitukseen voi käyttää myös koulutukseen kuuluvia harjoittelujaksoja, jotka mahdollistavat käytännönläheisen oppimisen ja helpon siirtymisen työelämään.