Liiketalouden opiskelu

Liiketalous on aina relevantti ala, joka mahdollistaa monenlaisten työtehtävien hoitamisen liiketoimintaa harjoittavissa yrityksissä. Liiketalousalalta valmistutaan tradenomeiksi, jotka ovat muun muassa henkilöstö- ja projektijohtamisen sekä myynnin ja markkinoinnin asiantuntijoita. Liiketalouden opiskelijat saavat vahvat valmiudet ymmärtää talouden ilmiöitä ja muutoksia. Ammattikoulutukselle tyypillinen käytännönläheisyys näkyy myös tradenomien koulutuksessa, ja valmistuneilla tradenomeilla onkin tärkeä taito kyetä hoitamaan moninaisia talousasioita monenlaisissa organisaatioissa.

Liiketalouden koulutus mahdollistaa monet urapolut

Monipuolisuus on ehdottomasti yksi tradenomeiksi valmistuvien suurista valttikorteista työmarkkinoilla. Lähes kaikki työt liittyvät ainakin jollakin tapaa liiketalouteen, ja niinpä tradenomeja voi löytää työskentelemästä niin yrityksistä kuin julkisella sektorillakin. Valmistuneet tradenomit voivat työllistyä esimerkiksi pankkialalle tai kaupan alalle. Saatuaan liiketalouden koulutuksen on opiskelijalla valmiudet hoitaa taloushallinnollisia tehtäviä, kehittää tuotteita ja palveluja ja markkinoida niitä sekä kehittää yrityksen tai organisaation toimintaa. Alalla oppii myös muita työelämän kannalta keskeisiä taitoja, kuten verkostoitumista. Koulutus antaa siten paitsi hyvät ammatilliset valmiudet, myös hyvät valmiudet rakentaa omaa henkilökohtaista osaamistaan ja ammatillista profiiliaan.

Mitä liiketalouden opinnot sisältävät?

Liiketalous on hyvin laaja opintoala, ja siksi kaiken mahdollisen oppiminen kestäisikin paljon kauemmin, kuin mitä kukaan on valmis tutkinnon suorittamiseen käyttämään. Siksi opinnot onkin suunniteltu siten, että kaikki opiskelijat saavat perusopinnoissa kaikki tradenomin osaamisen keskeiset taidot, minkä jälkeen he voivat vapaasti suuntautua itseään kiinnostavalle liiketalouden alalle. Nämä täydentävät opinnot ovat yleensä hyvin käytännönläheisiä ja valmistavat opiskelijaa suoraa työelämään. Kuten ammattikorkeakouluopiskeluun yleensäkin, kuuluu myös liiketalouden opintoihin niin sanottu harjoitteluvaihe sekä opinnäytetyö, jossa opiskelija pääsee pistämään kaikki koulutuksessa oppimansa asiat käytäntöön ja oppimaan tekemisen kautta. Tällainen käytännön kautta oppiminen saattaa sisältää esimerkiksi taloushallinnon optimointia tai yrityksen kehittämistä.

Millaista on opiskella liiketaloutta?

Liiketalouden opiskelijat ja opettajat korostavat monesti nimenomaan opintojen laaja-alaisuutta ja niiden tarjoamia monipuolisia mahdollisuuksia. Monipuolisuutta löytyy myös opetusmenetelmistä. Liiketalouden opinnot sisältävät teoriaopintoja, eli perinteistä pulpetissa istumista, mutta myös opittuihin asioihin liittyviä projekteja ja muita työelämälähtöisiä tehtäviä. Alan luonteen vuoksi työelämä on kaiken tekemisen keskiössä, ja valmistuneella opiskelijalla onkin siksi erinomaiset valmiudet työllistyä heti opintojen jälkeen. Monet työllistyvät esimerkiksi pankkialalle, kun taas toiset siirtyvät esimerkiksi henkilöstöjohtamisen piiriin. Jotkut opiskelijoista päätyvät perustamaan oman yrityksen. Myös tähän tradenomikoulutus antaa hyvät tiedot ja taidot.