Korkeakoulututkinto Suomessa vs. ulkomailla

Korkeakoulututkinnon suorittaminen ulkomailla voi olla jännittävä kokemus, josta saa paljon irti. Jokaisen maan tutkinnot ja ennen kaikkea nimeämiskäytännöt voivat kuitenkin olla varsin erilaisia, ja siksi hyvä taustatyö onkin tärkeää, jos haluat jättää kylmän pohjoisen (ellet sitten lähde Islantiin) taaksesi ja lähteä ulkomaille opiskelemaan. Tämä artikkeli antaa sinulle eväitä siihen, miten ulkomailla opiskelu eroaa Suomessa opiskelusta ja mitä asioita kannattaa ottaa huomioon, kun haluat lähteä ulkomaiseen korkeakouluun opiskelemaan.

Tutkintojen vertailukelpoisuus

Yksi suuri haaste tutkinnon suorittamisessa ulkomailla on se, että tutkintojen vertailu voi olla vaikeaa ennen kaikkea poikkeavien nimeämiskäytäntöjen ja koulutusorganisaatioiden vuoksi. Monissa maissa ei esimerkiksi tehdä eroa yliopiston ja ammattikorkeakoulun välillä kuten Suomessa, vaan kaikki korkeakoulutukset toteutetaan saman laitoksen nimen alla. Maita, joissa erottelu on täysin tai enimmäkseen Suomen kaltainen, ovat muun muassa Saksa, Alankomaat ja Tanska. Kannattaa tutustua kohdemaan opintokäytäntöihin hyvissä ajoin ja olla tarvittaessa yhteydessä opintoneuvontaan. Näin voit varmistua siitä, että ulkomailla suorittamasi tutkinto vastaa myös Suomessa sitä tutkintoa, jonka haluat valita.

Eurooppalainen korkeakoulutusalue

Euroopan sisällä opiskelu on erityisen helppoa sikäli, että useimmat Euroopan maista kuuluvat niin sanottuun eurooppalaiseen korkeakoulutusalueeseen. Alueen tarkoituksena on yhtenäistää maiden korkeakoulutusta, jotta tutkintojen vertailu olisi mahdollisimman helppoa. Eurooppalaiseen korkeakoulutusalueeseen kuuluvissa maissa on muun muassa käytössä yhtenäinen kolmivaiheinen tutkintomalli, johon kuuluvat alempi korkeakoulututkinto, ylempi korkeakoulututkinto sekä tohtoritutkinto. Kaikki alueeseen kuuluvat maat käyttävät myös yhteistä ETCS-opintopistejärjestelmää.

Pientä vaihtelua saattaa esiintyä kuitenkin myös eurooppalaiseen korkeakoulutusalueeseen kuuluvien maiden kesken. Kannattaa siis tutustua kohdemaan käytänteisiin samalla tavalla, kuin jos olet suuntaamassa Euroopan ulkopuolelle opiskelemaan.

Opintojen aloitus

On syytä huomata myös, että sinun ei välttämättä tarvitse aloittaa korkeakouluopintojasi siinä maassa, jossa haluat suorittaa myös myöhemmän tutkintovaiheen. Voit siis esimerkiksi suorittaa alemman korkeakoulututkinnon Suomessa ja sen jälkeen ylemmän korkeakoulututkinnon vaikkapa Saksassa – tai päinvastoin. Mikään pakko maata ei tietystikään ole tutkintojen välissä vaihtaa. Jos kuitenkin haluat suorittaa alemman ja ylemmän korkeakoulututkinnon eri maissa, tai jos haluat hakeutua toiseen maahan muita jatko-opintoja varten, on syytä varmistua jo etukäteen siitä, että tutkinnot ovat toisiaan vastaavia. Näin vältyt ikäviltä yllätyksiltä myöhemmin jatko-opintoihin hakiessasi.