Hakeminen ammattikorkeakouluun

Ammattikorkeakoulu on käytännönläheinen, korkeamman asteen koulutus, johon voit hakeutua, mikäli olet suorittanut lukion, ammattikoulun tai jonkin muun vastaavan tutkinnon joko Suomessa tai ulkomailla. Ammattikorkeakouluun haetaan – kuten yliopistoonkin – korkeakoulujen yhteishaussa, joka toteutetaan Opintopolku.fi-palvelussa. Yhteishaku järjestetään kaksi kertaa vuodessa: kerran keväällä ja kerran syksyllä. Kevään yhteishaku sijoittuu maalis-huhtikuuhun, kun taas syksyn yhteishaku tapahtuu syyskuussa. Kannattaa pitää mielessä, että hakuaika on vain muutaman viikon, ja että syksyllä opiskelupaikkoja on yleensä tarjolla huomattavasti vähemmän kuin keväällä.

Ensikertalaiskiintiö

Kun haet ammattikorkeakouluun (tai yliopistoon) on sinulla ehdoton etu, jos olet niin sanottu ”ensikertalainen”. Kouluilla on nimittäin ensikertalaiskiintiö, joka tarkoittaa sitä, että tietty määrä opiskelupaikoista on varattu ensimmäistä kertaa korkeamman asteen koulutukseen hakeville. Tavoitteena on parantaa tällaisten hakijoiden asemaa, jotteivat esimerkiksi aikuiskoulutukseen pyrkivät veisi kaikkia juuri lukiosta valmistuneiden ylioppilaiden paikkoja korkeamman asteen koulutuksessa ja siten jättäisi heitä tyhjän päälle. Sinut katsotaan ensikertalaiseksi, jos et ole suorittanut ammattikorkeakoulu- tai yliopistotutkintoa Suomessa, etkä ole aiemmin vastaanottanut tällaiseen tutkintoon johtavaa opiskelupaikkaa.

Ennen hakemista

Ammattikorkeaan hakemiseen on hyvä valmistautua siinä missä kaikkeen muuhunkin tärkeään. On tietysti ensiarvoisen tärkeää tutustua erilaisiin aloihin, jotta voit verrattain varmana itsestäsi hakea alalle, joka sinua todella kiinnostaa. Kun tiedät, mitkä koulutukset sinua kiinnostavat, kannattaa sinun myös selvittää, millä perustein opiskelijat valitaan juuri kyseisiin koulutusohjelmiin. Selvitä myös, onko alalla joitakin terveyteen ja toimintakykyyn liittyviä erityisvaatimuksia. Varmistu muutenkin hakukelpoisuudestasi. Kaikenlaisten kysymysten iskiessä kannattaa aina olla yhteydessä opintoneuvontaan. Kun tiedät mitä haluat ja miten toimia, voi yhteishakuun osallistua rauhallisin mielin.

Opiskelijavalinnat

Ammattikorkeakouluun voi tulla valituksi kahta eri polkua: joko todistusvalinnan tai AMK-valintakokeen kautta. Sinulla itselläsi ei ole kuitenkaan mitään tarvetta ilmoittaa, millä tavalla pyrit kouluun – jos tulet valituksi ensimmäiseen hakuvaihtoehtoosi pelkästään todistuksen perusteella, sinulle ilmoitetaan siitä eikä sinun tarvitse osallistua AMK-valintakokeeseen. Huomioi tosin, että joihinkin koulutuksiin pääsemiseksi järjestetään erillinen soveltuvuuskoe, johon sinun on osallistuttava myös, vaikka tulisitkin valituksi todistusvalinnan kautta. Jos todistuksesta lasketut pisteesi eivät riitä opiskelupaikkaan, on sinun osallistuttava AMK-valintakokeeseen. Kokeen luonne ja vaatimukset vaihtelevat opintoaloittain, joten tutustu juuri sinua kiinnostavan koulutuksen koekäytäntöihin erikseen.