Aikuiskoulutusvaihtoehtoja Suomessa

Mitä on aikuiskoulutus? Aikuiskoulutuksella voidaan tarkoittaa kahta asiaa: joko jo hankitun ammatillisen osaamisen täydentämistä muulla koulutuksella, tai vaihtoehtoisesti täysimittaista alanvaihtoa. Mikä ikinä sinun tilanteesi onkaan, esittelee tämä artikkeli muutamia hyviä lähtökohtia sen pohtimiselle, millaiseen aikuiskoulutukseen haluat hakeutua. Alanvaihto Nykyiset työmarkkinat ovat varsin nopeatempoisia. Ajat, jolloin työntekijä valmistumisensa jälkeen työskenteli samalle firmalle samassa tehtävässä eläkeikäänsä asti […]

Hakeminen ammattikorkeakouluun

Ammattikorkeakoulu on käytännönläheinen, korkeamman asteen koulutus, johon voit hakeutua, mikäli olet suorittanut lukion, ammattikoulun tai jonkin muun vastaavan tutkinnon joko Suomessa tai ulkomailla. Ammattikorkeakouluun haetaan – kuten yliopistoonkin – korkeakoulujen yhteishaussa, joka toteutetaan Opintopolku.fi-palvelussa. Yhteishaku järjestetään kaksi kertaa vuodessa: kerran keväällä ja kerran syksyllä. Kevään yhteishaku sijoittuu maalis-huhtikuuhun, kun taas syksyn yhteishaku tapahtuu syyskuussa. Kannattaa […]

Korkeakoulututkinto Suomessa vs. ulkomailla

Korkeakoulututkinnon suorittaminen ulkomailla voi olla jännittävä kokemus, josta saa paljon irti. Jokaisen maan tutkinnot ja ennen kaikkea nimeämiskäytännöt voivat kuitenkin olla varsin erilaisia, ja siksi hyvä taustatyö onkin tärkeää, jos haluat jättää kylmän pohjoisen (ellet sitten lähde Islantiin) taaksesi ja lähteä ulkomaille opiskelemaan. Tämä artikkeli antaa sinulle eväitä siihen, miten ulkomailla opiskelu eroaa Suomessa opiskelusta […]

Kulttuuriala

Kulttuuriala on AMK:ssa opiskeltava ala, jonka piiriin kuuluvat niin esittävä taide, musiikki, muotoilu kuin media ja viestintäkin. Myös esimerkiksi kulttuurituotanto, konservointi ja restaurointi ovat kulttuurialan ammattialoja. Taide- ja kulttuurialoilta voi siis valmistua monenlaisiin ammatteihin ja työtehtäviin. Alalle tunnusomaista on ennen kaikkea se, että se on tiiviisti tekemisissä ihmisten median ja kulttuurin kulutuksen kanssa. Kulttuurialalta valmistuneiden […]

Liiketalouden opiskelu

Liiketalous on aina relevantti ala, joka mahdollistaa monenlaisten työtehtävien hoitamisen liiketoimintaa harjoittavissa yrityksissä. Liiketalousalalta valmistutaan tradenomeiksi, jotka ovat muun muassa henkilöstö- ja projektijohtamisen sekä myynnin ja markkinoinnin asiantuntijoita. Liiketalouden opiskelijat saavat vahvat valmiudet ymmärtää talouden ilmiöitä ja muutoksia. Ammattikoulutukselle tyypillinen käytännönläheisyys näkyy myös tradenomien koulutuksessa, ja valmistuneilla tradenomeilla onkin tärkeä taito kyetä hoitamaan moninaisia talousasioita […]

Nettikasinolle töihin? Rahapelialalla työskentelyyn sopivat tutkinnot

Jos haaveilet urasta rahapelialalla, on sinulla paljon mahdollisuuksia. Rahapeliala on laaja-alainen ja jatkuvassa muutoksessa oleva kenttä, jolla tarvitaan monenlaisia osaajia monenlaisissa työtehtävissä. Netticasinot ja rahapelit vaativat ylläpitoa, suunnittelua, rakentamista, valvontaa ja paljon muuta. Siksi myös rahapelialalla työskentelyyn soveltuvia tutkintoja on valtavat määrät. Tässä artikkelissa esitellään niistä muutamia, sekä tärkeimmät yleiset kompetenssit, joiden turvin on hyvä […]

Luonnontieteiden opiskelu ammattikorkeakoulussa

Luonnontieteet ovat monipuolinen ala, ja niihin liittyvän osaamisen merkitys kasvaa jatkuvasti teknologisoituvassa maailmassa. Luonnontieteen osaajia tarvitaan ratkomaan monia yhteiskunnan suuria ongelmia sekä hyödyntämään tulevaisuuden tarjoamia mahdollisuuksia. Luonnontieteiden opiskelu ammattikorkeakoulussa antaa sinulle hyvät valmiudet työllistyä monenlaisiin luonnontieteellisiin, teknistä osaamista vaativiin ammatteihin, kuten asiantuntija- ja tutkijatehtäviin. Luonnontieteiden osaajien tehtävänä on vastata nykyajan ja tulevaisuuden haasteisiin. Ala sopii […]

Opiskelu ammattikorkeakoulussa ilman opintolainaa

Ammattikorkeakoulut ovat viime vuosina olleet suuressa suosiossa, kuten myös opintolaina jota monet opiskeluun tarvitsevat. Ammattikorkeakoulussa opinnot keskittyvät – kuten laitoksen nimikin jo vihjaa – ammattiin valmistumiseen. Yhteys työelämään on ammattikorkeakoulussa erityisen vahva. Myös opintojen käytännönläheisyys edistää opiskelijoiden nopeaa siirtymistä työelämään, ja työelämän kannalta olennaisia kompetensseja harjoitetaan aivan opintojen alkuvaiheesta lähtien. Millaista on opiskelu ammattikorkeakoulussa opintolainan […]

Suomalaisia AMK-koulutusohjelmia

Ammattikorkeakoulutus on nauttinut kuluneina vuosina Suomessa suurta suosiota, eikä aivan syyttä: AMK-koulutus on käytännönläheistä ja tarjoaa erinomaiset työelämävalmiudet. Myös nopean työllistymisen mahdollisuus houkuttelee suomalaisia ammattikorkeakouluihin. Tarjolla olevia AMK-koulutusohjelmia on todella paljon, ja jokaisesta riittää paljon sanottavaa. Tämä artikkeli esittelee muutamia ajatuksia, joista saattaa olla sinulle hyötyä, jos harkitset opiskelua ammattikorkeakoulussa. Mitä aloja ammattikorkeakoulussa voi opiskella? […]

Tietoa yhteiskuntatieteiden opiskelusta

Yhteiskuntatieteet ovat nimensä mukaisesti tieteenala, joka tutkii yhteiskuntaa, siinä tapahtuvia muutoksia ja sen ilmiöitä. Yhteiskuntatieteet opettavat ihmisyhteisön tarkastelua monesta eri näkökulmasta ja tarjoavat monipuolisia työllistymismahdollisuuksia. Yhteiskuntatieteelliset tutkinnot kulkevat monilla eri nimillä, mutta kaikkia niitä yhdistää kiinnostus yhteisöllisyyttä ja yhteiskunnan toimintaa kohtaan. Missä yhteiskuntatieteitä voi opiskella? Useimmat yhteiskuntatieteelliset tutkinnot ovat yliopistossa suoritettavia tutkintoja. On olemassa myös […]