Aikuiskoulutusvaihtoehtoja Suomessa

Mitä on aikuiskoulutus?

Aikuiskoulutuksella voidaan tarkoittaa kahta asiaa: joko jo hankitun ammatillisen osaamisen täydentämistä muulla koulutuksella, tai vaihtoehtoisesti täysimittaista alanvaihtoa. Mikä ikinä sinun tilanteesi onkaan, esittelee tämä artikkeli muutamia hyviä lähtökohtia sen pohtimiselle, millaiseen aikuiskoulutukseen haluat hakeutua.

Alanvaihto

Nykyiset työmarkkinat ovat varsin nopeatempoisia. Ajat, jolloin työntekijä valmistumisensa jälkeen työskenteli samalle firmalle samassa tehtävässä eläkeikäänsä asti ovat jo kaukana takanapäin. Toki tällaisia tapauksia on nykyäänkin, mutta ne ovat jo varsin harvinaisia. Monet ihmiset vaihtavat alaa, ja siksi sinunkaan ei kannata pelätä alanvaihtoa, jos nykyinen työsi ei miellytä.

Aikuiskoulutusvaihtoehdot

Aikuiskoulutusta järjestetään kaikilla koulutustasoilla, joten vaihtoehtoja sinulta ei puutu. Käytännössä voit siis hakeutua kaikkiin niihin kouluihin, joihin sinulla oli jo nuorempana mahdollista hakeutua. Voit hakeutua korkeamman asteen koulutukseen joko yliopistoon tai ammattikorkeakouluun. Myös ammattikoulu on varteenotettava vaihtoehto, mikäli sinua kiinnostava ala ei vaadi korkeakoulututkintoa. Jos olet jo aiemmin suorittanut esimerkiksi lukion, saattaa ammattipätevyyden saada ammattikoulusta hyvinkin nopealla aikataululla.

AMK vs. yliopisto

Jos tiedät haluavasi korkeakoulututkinnon, mutta et tiedä vielä täsmälleen minkälaista tutkintoa havittelet, on tämä osio sinulle. Tietysti jos sinulla on jo mielessä tietty ala, jolle haluat hakeutua, ei sinun tarvitse tehdä muuta kuin selvittää, onko kyseessä ammattikorkeakoulussa vai yliopistossa opiskeltava ala.

Yliopisto-opiskelu on yleisesti ottaen AMK-opiskelua teoriapainotteisempaa. Opiskelu on myös hyvin itsenäistä. Näiden kahden asian vuoksi yliopisto-opiskelu voi olla hyvin haastavaa, mikäli sinulla ei ole aitoa kiinnostusta oppia. Yliopistoa ei kuitenkaan tarvitse pelätä. Hyvällä motivaatiolla yliopistossa selviää eteenpäin. On hyvä myös hioa omia opiskelutaitojaan, sillä yliopisto vaatii paljon työskentelyä luokkahuoneen ulkopuolella sekä erilaisten esseiden ja projektien aikatauluttamista.

Organisaatiotaitojen merkitys yliopistossa korostuu. Jos olet jo opiskellut lukiossa tai yliopistossa, on sinulla jo hyvät valmiudet opiskella yliopistotasolla – vaikka opiskelutekniikoissa voikin aina kehittyä vielä entisestään. Jos sen sijaan haet yliopistoon ammattikoulupohjalta, kannattaa opiskelutekniikkaa harjoitella jo etukäteen, sillä ammattikoulu ei valmista opiskelijaa akateemiseen opiskeluun.

Ammattikorkeakoulu on yliopistoa vähemmän teoriapainotteinen koulu, jossa käytännön tekemisellä on suuri rooli. Kuten yliopistossakin, myös ammattikorkeakoulussa suuri osa oppimisesta tapahtuu luokkahuoneen ulkopuolella. AMK-opintoihin sisältyy runsaasti erilaisia projekteja ja harjoitteluja, joissa opitaan oman alan kannalta keskeisiä, käytännönläheisiä taitoja. AMK-opinnot valmistavat sinua hyvin suoraan työelämää varten.

Epäilyksen iskiessä

Jos et vielä aivan tiedä, mitä todella haluat opiskella, ei silti ole syytä hätääntyä. Voit ryhtyä opiskelemaan myös esimerkiksi kansanopistossa tai urheiluopistossa. Näissä kouluissa tarjotaan maksullisia kursseja, joista monet valmistavat tietyn alan opintoihin. Näille kursseille pääsee kuka vain, ja niillä on mahdollista tutustua moniin eri aloihin ilman sen suurempaa sitoutumista.