Kulttuuriala

Kulttuuriala on AMK:ssa opiskeltava ala, jonka piiriin kuuluvat niin esittävä taide, musiikki, muotoilu kuin media ja viestintäkin. Myös esimerkiksi kulttuurituotanto, konservointi ja restaurointi ovat kulttuurialan ammattialoja. Taide- ja kulttuurialoilta voi siis valmistua monenlaisiin ammatteihin ja työtehtäviin. Alalle tunnusomaista on ennen kaikkea se, että se on tiiviisti tekemisissä ihmisten median ja kulttuurin kulutuksen kanssa. Kulttuurialalta valmistuneiden […]