Liiketalouden opiskelu

Liiketalous on aina relevantti ala, joka mahdollistaa monenlaisten työtehtävien hoitamisen liiketoimintaa harjoittavissa yrityksissä. Liiketalousalalta valmistutaan tradenomeiksi, jotka ovat muun muassa henkilöstö- ja projektijohtamisen sekä myynnin ja markkinoinnin asiantuntijoita. Liiketalouden opiskelijat saavat vahvat valmiudet ymmärtää talouden ilmiöitä ja muutoksia. Ammattikoulutukselle tyypillinen käytännönläheisyys näkyy myös tradenomien koulutuksessa, ja valmistuneilla tradenomeilla onkin tärkeä taito kyetä hoitamaan moninaisia talousasioita […]