Tietoa yhteiskuntatieteiden opiskelusta

Yhteiskuntatieteet ovat nimensä mukaisesti tieteenala, joka tutkii yhteiskuntaa, siinä tapahtuvia muutoksia ja sen ilmiöitä. Yhteiskuntatieteet opettavat ihmisyhteisön tarkastelua monesta eri näkökulmasta ja tarjoavat monipuolisia työllistymismahdollisuuksia. Yhteiskuntatieteelliset tutkinnot kulkevat monilla eri nimillä, mutta kaikkia niitä yhdistää kiinnostus yhteisöllisyyttä ja yhteiskunnan toimintaa kohtaan. Missä yhteiskuntatieteitä voi opiskella? Useimmat yhteiskuntatieteelliset tutkinnot ovat yliopistossa suoritettavia tutkintoja. On olemassa myös […]